lịch trình không gian nghệ thuật flamingo đại lải

Khai mạc Không gian nghệ thuật Flamingo Đại Lải - Art In The Forest 2017

 • Khai Mạc Không Gian Nghệ Thuật Flamingo Art In The Forest 2017 Địa điểm: Nhà Hát Hồng Hạc
  09:00 - 10:30
 • 10:30 - 11:00
  Thăm Quan Không Gian Nghệ Thuật Flamingo Art In The Forest Địa điểm: Flamingo Đại Lải Resort
 • Thăm Quan Quần Thể Studio Flamingo Art In The Forest Địa điểm: Flamingo Đại Lải Resort
  11:00 - 11:30

Trải nghiệm Không gian văn hóa và nghệ thuật Đông – Tây: ALL FOR ART

 • Chiêm Ngưỡng Không Gian "Halloween" đặc Sắc Và Fall In Love Cùng "Thu Vàng" Flamingo Địa điểm: Bamboo Wings
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 09:00
  Tour Nghệ Thuật Tham Quan Các Cụm Tác Phẩm điêu Khắc & Hội Họa 2015, 2016, 2017 Địa điểm: Flamingo Đại Lải Resort
 • Trở Về Với Tuổi Thơ Cùng Các Trò Chơi Dân Gian: Thả Diều, Cờ Tỷ Phú, Thổi Bóng… Địa điểm: Flamingo Beach Club
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Các Gian Hàng Handmade: Da, Mặt Nạ Dân Gian… Địa điểm: Flamingo Beach Club
 • Tuần Lễ Ẩm Thực 4 Cảm Nhận Với Phong Vị Phương Đông độc đáo Địa điểm: Flamingo Beach Club
  09:00 - 17:00
 • 14:00 - 15:00
  Biểu Diễn Nghệ Thuật Nấu ăn Của Thí Sinh Vua đầu Bếp Nhí Việt Nam - Master Chef Juinor 2016 Địa điểm: Flamingo Beach Club
 • Âm Nhạc đa Sắc Màu Giữa Không Gian Núi Và Biển. Địa điểm: Flamingo Beach Club
  15:00 - 16:00
 • 20:00 - 21:00
  Âm Nhạc đường Phố Và Tiệc Cocktail Địa điểm: Flamingo Beach Club

Trải nghiệm Không gian văn hóa và nghệ thuật Đông – Tây: ALL FOR ART

 • Chiêm Ngưỡng Không Gian "Halloween" đặc Sắc Và Fall In Love Cùng "Thu Vàng" Flamingo Địa điểm: Bamboo Wings
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Tour Nghệ Thuật Tham Quan Các Cụm Tác Phẩm điêu Khắc & Hội Họa 2015, 2016, 2017 Địa điểm: Flamingo Đại Lải Resort
 • Trở Về Với Tuổi Thơ Cùng Các Trò Chơi Dân Gian: Thả Diều, Cờ Tỷ Phú, Thổi Bóng… Địa điểm: Flamingo Beach Club
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Các Gian Hàng Handmade: Da, Mặt Nạ Dân Gian… Địa điểm: Flamingo Beach Club
 • Tuần Lễ Ẩm Thực 4 Cảm Nhận Với Phong Vị Phương Đông độc đáo Địa điểm: Flamingo Beach Club
  09:00 - 17:00
 • 14:00 - 15:00
  Biểu Diễn Nghệ Thuật Nấu ăn Của Thí Sinh Vua đầu Bếp Nhí Việt Nam - Master Chef Juinor 2016 Địa điểm: Flamingo Beach Club
 • Âm Nhạc đa Sắc Màu Giữa Không Gian Núi Và Biển. Địa điểm: Flamingo Beach Club
  15:00 - 16:00
 • 08:00 - 09:00
  Hòa Mình Với Vũ điệu Zumba Địa điểm: Flamingo Beach Club
 • Giao Lưu Kid Talent Địa điểm: Flamingo Beach Club
  10:00 - 11:30

Trải nghiệm Không gian văn hóa và nghệ thuật Đông – Tây: ALL FOR ART

 • Chiêm Ngưỡng Không Gian "Halloween" đặc Sắc Và Fall In Love Cùng "Thu Vàng" Flamingo Địa điểm: Bamboo Wings
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Tour Nghệ Thuật Tham Quan Các Cụm Tác Phẩm điêu Khắc & Hội Họa 2015, 2016, 2017 Địa điểm: Flamingo Đại Lải Resort
 • Trở Về Với Tuổi Thơ Cùng Các Trò Chơi Dân Gian: Thả Diều, Cờ Tỷ Phú, Thổi Bóng… Địa điểm: Flamingo Beach Club
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Các Gian Hàng Handmade: Da, Mặt Nạ Dân Gian… Địa điểm: Flamingo Beach Club

Trải nghiệm Không gian văn hóa và nghệ thuật Đông – Tây: ALL FOR ART

 • Chiêm Ngưỡng Không Gian "Halloween" đặc Sắc Và Fall In Love Cùng "Thu Vàng" Flamingo Địa điểm: Bamboo Wings
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Tour Nghệ Thuật Tham Quan Các Cụm Tác Phẩm điêu Khắc & Hội Họa 2015, 2016, 2017 Địa điểm: Flamingo Đại Lải Resort
 • Trở Về Với Tuổi Thơ Cùng Các Trò Chơi Dân Gian: Thả Diều, Cờ Tỷ Phú, Thổi Bóng… Địa điểm: Flamingo Beach Club
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Các Gian Hàng Handmade: Da, Mặt Nạ Dân Gian… Địa điểm: Flamingo Beach Club

Trải nghiệm Không gian văn hóa và nghệ thuật Đông – Tây: ALL FOR ART

 • Chiêm Ngưỡng Không Gian "Halloween" đặc Sắc Và Fall In Love Cùng "Thu Vàng" Flamingo Địa điểm: Bamboo Wings
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Tour Nghệ Thuật Tham Quan Các Cụm Tác Phẩm điêu Khắc & Hội Họa 2015, 2016, 2017 Địa điểm: Flamingo Đại Lải Resort
 • Trở Về Với Tuổi Thơ Cùng Các Trò Chơi Dân Gian: Thả Diều, Cờ Tỷ Phú, Thổi Bóng… Địa điểm: Flamingo Beach Club
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Các Gian Hàng Handmade: Da, Mặt Nạ Dân Gian… Địa điểm: Flamingo Beach Club

Trải nghiệm Không gian văn hóa và nghệ thuật Đông – Tây: ALL FOR ART

 • Chiêm Ngưỡng Không Gian "Halloween" đặc Sắc Và Fall In Love Cùng "Thu Vàng" Flamingo Địa điểm: Bamboo Wings
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Tour Nghệ Thuật Tham Quan Các Cụm Tác Phẩm điêu Khắc & Hội Họa 2015, 2016, 2017 Địa điểm: Flamingo Đại Lải Resort
 • Trở Về Với Tuổi Thơ Cùng Các Trò Chơi Dân Gian: Thả Diều, Cờ Tỷ Phú, Thổi Bóng… Địa điểm: Flamingo Beach Club
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Các Gian Hàng Handmade: Da, Mặt Nạ Dân Gian… Địa điểm: Flamingo Beach Club

Trải nghiệm Không gian văn hóa và nghệ thuật Đông – Tây: ALL FOR ART

 • Chiêm Ngưỡng Không Gian "Halloween" đặc Sắc Và Fall In Love Cùng "Thu Vàng" Flamingo Địa điểm: Bamboo Wings
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Tour Nghệ Thuật Tham Quan Các Cụm Tác Phẩm điêu Khắc & Hội Họa 2015, 2016, 2017 Địa điểm: Flamingo Đại Lải Resort
 • Trở Về Với Tuổi Thơ Cùng Các Trò Chơi Dân Gian: Thả Diều, Cờ Tỷ Phú, Thổi Bóng… Địa điểm: Flamingo Beach Club
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Các Gian Hàng Handmade: Da, Mặt Nạ Dân Gian… Địa điểm: Flamingo Beach Club
 • Tuần Lễ Ẩm Thực đương đại Địa điểm: Flamingo Beach Club
  09:00 - 17:00
 • 10:00 - 11:30
  Giao Lưu âm Nhạc Quốc Tế Địa điểm: Flamingo Beach Club
 • Sôi động Cùng DJ Và Cocktail Party Địa điểm: Flamingo Beach Club
  20:00 - 21:00

Trải nghiệm Không gian văn hóa và nghệ thuật Đông – Tây: ALL FOR ART

 • Chiêm Ngưỡng Không Gian "Halloween" đặc Sắc Và Fall In Love Cùng "Thu Vàng" Flamingo Địa điểm: Bamboo Wings
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Tour Nghệ Thuật Tham Quan Các Cụm Tác Phẩm điêu Khắc & Hội Họa 2015, 2016, 2017 Địa điểm: Flamingo Đại Lải Resort
 • Trở Về Với Tuổi Thơ Cùng Các Trò Chơi Dân Gian: Thả Diều, Cờ Tỷ Phú, Thổi Bóng… Địa điểm: Flamingo Beach Club
  09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
  Các Gian Hàng Handmade: Da, Mặt Nạ Dân Gian… Địa điểm: Flamingo Beach Club
 • Tuần Lễ Ẩm Thực đương đại Địa điểm: Flamingo Beach Club
  09:00 - 17:00
 • 10:00 - 11:30
  Giao Lưu âm Nhạc Quốc Tế Địa điểm: Flamingo Beach Club
 • Sôi động Cùng DJ Và Cocktail Party Địa điểm: Flamingo Beach Club
  20:00 - 21:00
...
...
...
...
...
...

Đồng hành cùng chương trình

Sign up for tickets online


Register